• EN415 update van normen voor veilige verpakkingsmachines

    EN415 update van normen voor veilige verpakkingsmachines

    De veiligheid van verpakkingsmachines is vastgelegd in een hele reeks normen van EN415-1 tot EN415-10. Verpakkingsmachines zijn er immers in ontelbare vormen. Het start met de primaire verpakking zoals een fles of een blister verpakking. Vervolgens is er de verpakking in een krat of een doos, die toegeplakt wordt en gelabeld. Tot slot worden deze op een pallet gestapeld te worden die uiteindelijk nog omwikkeld wordt met folie of straps. Al deze machines, worden behandeld in de EN415 normenreeks.

    De eerste van de reeks, de EN415-1 omvat de definities van alles soorten verpakkingsmachines en navigeert je naar de van toepassing zijnde norm. In juli 2014 is de nieuwe versie gepubliceerd waarin de verwijzing naar de laatste nieuwe normen is opgenomen. Deze norm is dus een heel nuttig instrument als je op zoek bent welke normering voor je verpakkingsmachine van toepassing is.

    Ook de laatste norm van de reeks, de EN415-10, is in 2014 hernieuwd. Deze norm is een algemene norm waar machines of gevaren zijn opgenomen die niet beschreven staan in de meer specifieke normen per soort machines (vb.EN415-4 voor palletiseermachines). Ook algemene beginsels zoals beveiligingen van toegangen die generiek zijn voor alle soorten verpakkingsmachines worden in deze norm weergegeven. In hoofdstuk 3 vind je de definities. In hoofdstuk 4 worden alle mogelijke riscio's opgesomd. Dit is altiijd handig als input voor risicoanalyse. Het interessantste deel is dan hoofdstuk 5 dat de reducerende maatregelen beschrijft. Het is een heel praktisch handboek met veel tekeningen om oplossingen te bieden aan de klassieke vragen over afschermingsmogelijkheden aan in- en uitgangen van machines. De norm is dan aangevuld met de huidige stand der technieken zoals bijvoorbeeld veiligheidsscanners om pallets te detecteren.

    Kortom de Europese veiligheidsnorm EN415-10 voor verpakkingsmachines, is een heel nuttig instrument voor fabrikanten van allerlei machines die een product verpakken. De norm geeft gedetailleerde praktische richtlijnen hoe je veilige maatregelen opbouwt. Waarom nog zelf de maatregelen uitvinden als ze je zomaar gepresenteerd worden?