• Een stofexplosie in uw onderneming, kan dat?

  Een stofexplosie in uw onderneming, kan dat?

  Elk bedrijf dat met brandbare gassen of stoffen werkt, dient zijn risico’s te evalueren en preventiemaatregelen te nemen. Maar men staat er niet altijd bij stil dat stof en poeders ook explosief kunnen zijn. En dat een stofexplosie sneller kan plaatsvinden dan doorgaans aangenomen: een fijn laagje stof van 1mm dat door statische elektriciteit ontsteekt, is al voldoende. Evalueer dus het risico op stofexplosie in uw onderneming en neem de nodige maatregelen.

  Welke bedrijven lopen risico op stofexplosie?


  Bedrijven die werken met brandbare poeders moeten uiteraard alert zijn. Maar ook bedrijven waar stof vrijkomt in omsloten ruimtes lopen risico. Ook het stof dat ontstaat als gevolg van de werking van uw bedrijf, bv. bij het schuren van hout, is brandbaar en kan aanleiding geven tot een stofexplosie.

  Voorbeelden van bedrijven met risico op stofexplosie zijn o.a.
  - graanoverslagbedrijven
  - zuivelfabrieken
  - bakkerijsector
  - suikerfabrieken
  - mengvoederbedrijven
  - papierverwerkingsbedrijven
  - schrijnwerkerijen
  - meubelfabrieken
  - brouwerijen
  - recyclingbedrijven
  - kunststofverwerkende bedrijven
  - ...

  Voorbeelden van brandbare stoffen zijn graanproducten, meel, stijfsel, suiker, houtstof, dierlijk vet, lichte metalen, steenkool, plastic, textiel, koffie, cacao, melkpoeder, gistpoeder,…

  Wat is een stofexplosie?


  Een stofexplosie kan overal ontstaan waar een brandbare stof in poedervorm gemengd wordt met lucht en in aanraking komt met een ontstekingsbron. Een ontstekingsbron kan bijvoorbeeld statische elektriciteit, een vonk, broei,… zijn.
  De impact van een stofexplosie wordt nog vaak onderschat. Deze kan aanzienlijk groter zijn dan een gasexplosie. Stoflagen kunnen, al dan niet in combinatie met warme oppervlakken, beginnen broeien waardoor ze de ideale ontstekingsbron zijn om een stofwolk binnen de explosiegrenzen te ontsteken. Een fijne stoflaag van 1 mm brandbare stof kan al voldoende zijn. De ontstane explosie, kan in bepaalde gevallen een secundaire, veel krachtigere explosie veroorzaken door de explosie van een nieuwe stofwolk. Ten gevolge van de explosie kan ook brand ontstaan.

  Het wetgevend kader.


  Vanuit de Europese en Belgische wetgeving dient elke werkgever zijn risico’s op explosie te beheersen. Volgens de Belgische wetgeving betreffende elektrische veiligheid AREI art. 19 dient er per ruimte te worden geïnventariseerd welke de invloedfactoren zijn, waaronder explosiegevaar. De Europese ATEX richtlijn legt de exploitant op om een explosieveiligheidsdocument of EVD op te stellen voor deze ruimtes. Hieruit moet blijken dat de risico’s zijn geïdentificeerd, beoordeeld en gereduceerd. Een belangrijk onderdeel is het zoneringsdossier dat inzicht geeft over de gevaarlijke zones rondom uitrustingen. Vanuit het AREI art. 105 dient dit zoneringsdossier goedgekeurd worden door een Erkend Organisme.

  Maatregelen om explosierisico te reduceren.


  De studie van de zonering bepaalt op basis van de gevarenbronnen hoe groot het risico is in en rond de technische uitrustingen. In deze zones is het belangrijk de potentiële ontstekingsbronnen te identificeren. Hieruit vloeien dan de nodige technische en organisatorische maatregelen voort. Het gebruik van elektrische apparatuur met correcte bescherming, equipotentiaalverbindingen en bliksembeveiligingen, zijn klassieke technische maatregelen. Een betrouwbare stofafzuiging, een goede ventilatie en goede ‘housekeeping’ zijn eveneens bepalende factoren.

  Doe beroep op een expert.


  De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.

  Hebt u vragen rond explosieveiligheid, neem dan vrijblijvend contact op met een Prohead expert.