• ATEX 153 - explosiebeveiliging in de werkomgeving: het explosieveiligheidsdocument (EVD)

  ATEX 153 - explosiebeveiliging in de werkomgeving: het explosieveiligheidsdocument (EVD)

  In Europa dient de uitbater, de werkgever, te voldoen aan de sociale richtlijn 1999/92/EU ter bescherming van de veiligheid van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Deze richtlijn is beter bekend als ATEX 153 (voorheen ATEX 137) en is België omgezet in wetgeving middels het KB van 26 maart 2003.

  De richtlijn omvat de veiligheidseisen en minimumvoorschriften op het vlak van explosierisico’s waaraan een werkgever moet voldoen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen voor zijn werknemers.

  Eén van de verplichtingen van de ATEX-richtlijn is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Het EVD legt de risico’s vast en de maatregelen om deze te elimineren of ten minste voldoende te reduceren (constructieve en reducerende maatregelen).

  Uit het explosieveiligheidsdocument moet blijken dat:
  - De explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld werden
  - Afdoende maatregelen voor explosiebeveiliging zijn genomen.
  - De indeling van gevarenzones is uitgevoerd.
  - De arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen ontworpen, bediend en onderhouden worden met het oog op veiligheid.

  Vragen rond ATEX en explosieveiligheid?


  Doe beroep op een expert. De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.

  Hebt u vragen rond explosieveiligheid, neem dan vrijblijvend contact op met een Prohead expert.

  Gerelateerde artikelen


  - Hoe wordt een EVD opgesteld?
  - Bekijk de indeling van het EVD