• Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD)

  Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD)

  Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument verloopt via de volgende stappen:

  1. Inventaris van de installatie
  In een eerste fase wordt de volledige installatie beschreven. Dit omvat een inventarisatie van werkplekken, arbeidsmiddelen en installaties, een identificatie van gevaarlijke producten en een beschrijving van de werking.

  2. Statusanalyse
  In deze stap wordt het proces beschreven:
  - een on-site walk down brengt de volledige productflow en leidingwerk in kaart
  - identificatie van alle gebruikte mediums, volumes en de graad van frequentie
  - beoordeling van de ventilatieomstandigheden
  - inventarisatie van de potentiële emissiebronnen.

  3. Risicoanalyse voorkomen van explosief mengsel
  Na het identificeren van de werkplekken met potentieel explosieve atmosfeer, volgt de risico analyse. Hoe waarschijnlijk is het dat het explosierisico optreedt, en wat zijn de mogelijke gevolgen als het risico zich voordoet? Deze studie wordt uitgevoerd vanuit het oogpunt om explosieve mengsels en explosieve atmosfeer te voorkomen.

  4. Indeling van de gevarenzones
  Het doel van de indeling in gevarenzones is te bepalen welke apparatuur geschikt is om in een specifieke gevarenzone gebruikt te worden. Het zoneringsdossier zoals vereist door AREI artikel 105 wordt opgenomen in het explosieveiligheidsdocument (EVD).

  5. Beoordeling en risicoanalyse van de ontstekingsbronnen (IHA – Ignition Hazard Assessment)
  In de risicoanalyse ontstekingsbronnen ligt de nadruk op het voorkomen van ontsteking van het explosief mengsel. De norm EN 1127-1 en EN 15198 definieert dertien mogelijke ontstekingsbronnen. Deze worden geanalyseerd voor al het equipment binnen de gevarenzones.

  6. Technische maatregelen bepalen
  In deze stap worden de technische maatregelen bepaald die nodig zijn om de risico’s te reduceren. Deze kunnen onderverdeeld worden in:
  - Voorkomende of reducerende maatregelen die de mogelijkheid van een explosief mengsel verlagen.
  - Constructieve aanpassingen aan het equipment die de gevolgen van een explosie kunnen opvangen.
  - Geschikte uitrustingen gebruiken die de kans op ontsteking reduceren.
  In geval van een reeds gebouwde installatie worden de huidige maatregelen beoordeeld en aanbevelingen gedaan om de non-conformiteiten weg te werken.

  7. Organisatorische maatregelen bepalen
  In deze stap wordt bepaald welke organisatorische maatregelen vereist zijn om het explosierisico verder te reduceren.


  Vragen rond het explosieveiligheidsdocument (EVD) en explosieveiligheid?


  Doe beroep op een expert. De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.

  Hebt u vragen rond explosieveiligheid, neem dan vrijblijvend contact op met een Prohead expert.

  Gerelateerde artikelen


  - Meer informatie over het explosieveiligheidsdocument
  - Bekijk de indeling van het EVD