• Indeling van het explosieveiligheidsdocument (EVD)

  Indeling van het explosieveiligheidsdocument (EVD)

  Bekijk hier een voorbeeldindeling van het explosieveiligheidsdocument (EVD). De effectieve indeling door onze Prohead safety engineers wordt altijd installatie-afhankelijk opgemaakt. Indien nodig kan ook geopteerd worden om het EVD op te splitsen in een algemeen EVD, geldig voor een groter geheel, en een specifiek EVD per plaats.


  A. Beschrijving arbeidsplaats en locatie
  - Bouwkundige en geografische omstandigheden
  - Plattegrondschema
  - Onderverdeling werkplekken
  - Aantal werknemers en verantwoordelijken
  B. Overzicht vlucht- en reddingswegen
  C. Beschrijving proces en/of activiteiten
  D. Risicoanalyse
  - Risicoanalyse voorkomen mengsel
  - Risicoanalyse ontstekingsbronnen
  - Algemeen Ex
  E. Zone-indeling / typicals
  - Algemeen zoneringsdossier
  - Zoneringsdossier per locatie
  F. Stoffenbank
  - Beschrijving van de stoffen die een explosieve atmosfeer veroorzaken
  - SDS / MSDS
  G. Algemeen getroffen technische maatregelen
  - Voorzorgmaatregelen
  - Constructieve maatregelen
  - Maatregelen vanuit meet en regeltechniek
  H. Algemeen getroffen organisatorische maatregelen
  - Veiligheidsvoorschriften
  - Onderhoudsvoorschriften
  - Reinigingsvoorschriften
  - Toegangscontrole
  - Werkvergunning, PBM’s
  - Pictogrammen Ex zones
  - Evacuatieplan
  - Controles (PED, AREI, SIL, Kalibratie,…)
  - Opleidingen
  - Specifieke blusmiddelen
  - …

  Vragen rond het explosieveiligheidsdocument (EVD) en explosieveiligheid?


  Doe beroep op een expert. De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.

  Hebt u vragen rond explosieveiligheid, neem dan vrijblijvend contact op met een Prohead expert.

  Gerelateerde artikelen


  - Meer informatie over het explosieveiligheidsdocument
  - Hoe wordt een EVD opgesteld?