• AREI Art.105 - explosieveiligheid: opstellen van een zoneringsdossier

  AREI Art.105 - explosieveiligheid: opstellen van een zoneringsdossier

  Elke ruimte in een bedrijf waar een potentieel gevaar is tot het ontstaan van een explosieve atmosfeer, moet in kaart gebracht worden en opgedeeld worden in zones. Dit gebeurt door middel van een zoneringsdossier. De bepalingen hiervoor zijn vastgelegd in AREI artikel 105 (het A.R.E.I. of Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bundelt alle voorschriften waaraan elektrische installaties in Belgiƫ moeten voldoen). Binnen elke afgebakende zone kunnen dan maatregelen genomen worden om het explosierisico te reduceren of te elimineren.

  De gevaarlijke zones worden bepaald door de plaats van de ontsnappingsbronnen en kenmerken van de producten. Deze classificatie van de gevarenzones wordt omschreven in een omstandig verslag en vermeld op een of meerdere plannen van het bedrijf of de installatie. Het omstandig verslag vermeldt de zone indeling en de gegevens waarop de vaststelling van de zones en hun uitgestrektheid gesteund zijn, de besluiten en de verantwoording ervan. Deze documenten worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater of zijn afgevaardigde en door de vertegenwoordiger van Erkend Organisme.

  Een bestaand goedgekeurd zoneringsverslag met zoneringstekeningen kan volledig opgenomen worden in het explosieveiligheidsdocument (EVD).

  Vragen rond AREI en explosieveiligheid?


  Doe beroep op een expert. De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.

  Hebt u vragen rond explosieveiligheid, neem dan vrijblijvend contact op met een Prohead expert.

  Gerelateerde artikelen


  - Inhoud van het zoneringsdossier