• Inhoud van het zoneringsdossier

  Inhoud van het zoneringsdossier

  Het zoneringsdossier wordt ingedeeld in een algemeen omstandig verslag en in zone specifieke verslagen.

  Algemeen omstandig verslag
  - Algemene beschrijving van het bedrijf
  - Aanpak en benadering van de Ex-zonering
  - Inventaris ontvlambare producten die voorwerp zijn van zonering
  - Documentstructuur van het volledige zoneringsdossier

  Zone specifiek verslag
  Per zone (vb. ruimte in een gebouw, tankenpark) wordt een specifiek verslag opgesteld, opgebouwd uit volgende hoofdstukken:
  1. Plaatsbeschrijving en topografie
  2. Procesbeschrijving
  3. Basis van de zonering
  4. Fysische eigenschappen van de ontvlambare of brandbare producten
  5. Toegelaten materiaal
  6. Emissiebronnen en lozingsbronnen
  7. Ventilatie
  8. Indeling van de gevarenzone (uitgestrektheid en classificatie)
  9. Zoneringstekening
  10. Bijlagen

  Het zonespecifiek verslag wordt aangevuld met zoneringstekeningen. Deze ACAD-tekeningen geven de uitgestrektheid van de gevaarzones weer:
  - Bovenaanzicht
  - Zijaanzicht(-en)
  - Doorsnedes
  - Overzichtstabel eigenschappen van de brandbare stof
  - Informatieve minimale beschermingswijze
  - Tabel voor principiƫle goedkeuring

  Op de tekeningen wordt de tabel met de fysische en fysio-chemische eigenschappen vermeld van de desbetreffende gevaarlijke producten. Bij samengestelde mengsels worden informatief de gegevens verstrekt van de basisstoffen.

  Vragen rond het zoneringsdossier en explosieveiligheid?


  Doe beroep op een expert. De safety engineers van Prohead hebben de expertise om uw bedrijf door het kluwen van wetgeving en risicobeheersing te loodsen, van studie tot oplossing. Zo is de conformiteit gegarandeerd en uw kapitaal aan mensen en infrastructuur gevrijwaard van schade.

  Hebt u vragen rond explosieveiligheid, neem dan vrijblijvend contact op met een Prohead expert.

  Gerelateerde artikelen


  - Meer informatie over het zoneringsdossier