• CE keuring voor machines

    CE keuring voor machines

    Veelvuldig krijgen wij de vraag of wij een machine kunnen keuren om te voldoen aan de machineveiligheid. Echter het is de fabrikant zelf die dient aan te tonen dat hij voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn (bijlage 1). Dit noemt men zelfcertifiëring of autocertificatie. Het voordeel is dat je dus geen instanties zoals erkende organismes (keurders) moet inschakelen.

    Een uitzondering hierop zijn de gevaarlijke machines. In dat geval dient een erkend organisme betrokken te worden. Bijlage IV van de richtlijn geeft een opsomming van dergelijke machines.