• Wordt u als gebruiker fabrikant indien u een machine aanpast?

  Wordt u als gebruiker fabrikant indien u een machine aanpast?

  U kan goede redenen hebben om een bestaande machine aan te passen. Een bijkomende functie is vereist in het productieproces, de opstelling dient aangepast te worden om plaats te maken voor andere activiteiten of u wil de prestaties verhogen. Indien de originele fabrikant de machine aanpast blijft hij verantwoordelijk voor zijn machine. Hij kan ook de toelating geven aan een derde om de machine te wijzigen binnen zijn verantwoordelijkheid. In de praktijk wordt dit echter weinig toegelaten. Als u de machine uiteindelijk zelf wijzigt, stelt zich de vraag welke invloed deze wijziging heeft op de bestaande overeenstemming met de machinerichtlijn.

  Vermits de originele machine is gewijzigd door u als exploitant, dient onderzocht te worden of de wijziging van die aard is dat al dan niet de huidige risico’s gedekt zijn door het veilige ontwerp van de originele fabrikant.

  In een eerste fase wordt onderzocht of de wijziging mogelijks substantieel is. Dit kan zo zijn als de functie is gewijzigd, er een module is toegevoegd of het veiligheidsniveau is aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de automatisering van de producttoevoer, het vervangen van een veiligheidsuitrusting door een ander principe, het aanbouwen van nieuwe uitrustingen… Maar ook andere producten produceren dan waarvoor de machine ontworpen is of ander gereedschap gebruiken dan origineel bedoeld, kunnen substantiële wijzigingen zijn.

  In een tweede fase dient een risicobeoordeling uitgevoerd te worden die onderzoekt of er nieuwe risico’s geïntroduceerd worden of bestaande risico’s zijn gewijzigd door de wijziging. Als dit niet zo is, is er geen substantiële wijziging. Als er wel nieuwe risico’s zijn is er sprake van een substantiële wijziging en dient de CE-procedure gevolgd te worden.

  In een derde fase wordt dan de conformiteitsprocedure doorlopen in hoofde van u als fabrikant van de wijziging. Uiteindelijk maakt u het technisch dossier op die de conformiteit verantwoordt, levert u een CE-verklaring af en brengt u een CE typeplaatje aan.

  Om dit proces in de toekomst te vereenvoudigen, leg je de levering van het technisch dossier, inclusief risicoanalyse, contractueel vast bij de aankoop van een nieuwe machine. Je kan dan eenvoudiger starten vanaf het bestaande dossier om de wijziging te verwerken.

  Tot slot nog even aanstippen wanneer je nog fabrikant bent. Je maakt een machine voor eigen gebruik al dan niet met onderaannemers, je importeert rechtstreeks een machine van buiten de EER of je stelt verschillende machines samen tot één functioneel geheel zoals een verpakkingslijn, een assemblagelijn.