• Nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG

  Nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG

  De laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG is herzien en dit resulteert in de richtlijn 2014/35/EG die van toepassing wordt op 26 april 2016. Wat impliceert dit nu voor machinefabrikanten?

  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Uitgebreidere definities betreft verplichtingen voor fabrikanten, importeurs, distributeurs (artikels 6-11).
  2. Geen noodzaak meer van inschakeling van een Notified Body.
  3. De documentatievoorschriften zijn uitgebreid: 10 jaar bewaarplicht, in de taal van de eindgebruiker en een risicoanalyse die inbegrepen te zijn.

  Voor machines die onder de huidige machinerichtlijn 2006/42/EG vallen, is er gespecifieerd in de tweede alinea van punt 1.5.1 dat de veiligheidseisen van de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG van toepassing zijn op machines. Uit de tweede volzin van deze alinea blijkt dat de procedures van de laagspanningsrichtlijn met betrekking tot het in de handel brengen en in bedrijf stellen niet van toepassing zijn op machines die onder de machinerichtlijn vallen. Dit betekent dat in de verklaring van overeenstemming voor machines die onder de machinerichtlijn vallen, niet mag worden verwezen naar de laagspanningsrichtlijn.

  Kortom, als machinebouwer ben je enkel aan de veiligheidsdoelstellingen verbonden van de laagspanningsrichtlijn en deze zijn niet gewijzigd. Er is geen wijziging van de CE-verklaringen nodig vermits de laagspanningsrichtlijn hierop niet mag vermeld zijn.