• Wanneer is de CE-conformiteit ten laste van de gebruiker?

  Wanneer is de CE-conformiteit ten laste van de gebruiker?

  Als gebruiker van een machine ben je soms fabrikant... Dit kan het geval zijn als je zelf een machine bouwt voor eigen gebruik of als je bestaande machines aanpast. Dit lijkt vrij logisch. Maar als je een bestaande installatie laat uitbreiden of aanpassen door een andere leverancier, rust er mogelijks een verantwoordelijkheid bij jezelf. Ook als je een nieuwe installatie opbouwt door een aaneenschakeling van leveranciers is dit zo. In dat geval heb je een samenbouw of samenstel van machines. Maar wat wil dit nu zeggen in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je weer rustig slaapt...

  De situaties van naderbij bekeken:

  Je bouwt zelf een machine voor eigen gebruik:
  In dit geval ben je echt fabrikant in de zuivere zin van het woord. Je moet bijgevolg de normale procedure volgen zoals een machinebouwer.

  Je past een machine aan:
  De aard van de aanpassing bepaalt welke stappen je moet ondernemen richting CE-reglementering. Als je de prestaties of het gebruik wijzigt moet je de hier uit ontstane risico's beoordelen. Idem voor toevoeging van modules of wijzigingen in veiligheidsfuncties. De risicobeoordeling bepaalt dan de volgende stappen.

  Je laat een bestaande machine aanpassen of uitbreiden:
  Als je een machine laat aanpassen door de oorspronkelijke leverancier kan je eenvoudig weg vereisen dat deze leverancier de gehele lijn onder zijn verantwoordelijkheid brengt. Als het een andere leverancier is, kan er een 'gat' ontstaan in de samenbouw. Dit gaat over de overlappingen tussen de leveringen. Iemand moet de 'samenbouw' in overeenstemming brengen met de CE-reglementering. Dit kan je zelf doen of bij de respectievelijke leverancier die aanpast de verantwoordelijkheid neerleggen.

  Je bouwt een installatie samen met verschillende leveranciers:
  De machine is bijgevolg een samenbouw of samenstel van machines. Zoals bij aanpassingen geldt dat de overlapping tussen de leveranciers moet geborgd zijn inzake CE-reglementering. Als je hiervoor niets onderneemt ligt deze verantwoordelijkheid bij jezelf, maar je kan ook duidelijk contractueel bepalen dat leverancier X of Y deze samenbouw op zich neemt. Dit moet ook uitdrukkelijk in de CE-attestering gedefinieerd te worden.