Risicostudie chocolade gietlijn

Risicostudie chocolade gietlijn

Om een bestaande gietlijn voor chocolade conform de geldende machinerichtlijn aan te passen, deed Mondelez beroep op de expertise van Prohead.

De 'couleuse' is het hart van de gietlijn vermits hier de chocolade toegevoerd wordt in een mengkom en vervolgens verdeeld worden over de gietvormen alvorens de koeltunnel in te gaan om te stollen tot chocoladerepen en -tabletten.

Er dient heel wat omgesteld te worden indien er van vorm veranderd te worden of de chocolade soort wijzigt. Operatoren dienen uitrustingen te wisselen en vervolgens af te stellen tijdens de productie opstart. Ook tijdens de productie is er opvolging van het productieproces noodzakelijk. Zo gaat men regelmatig een staalname uitvoeren die de dosering controleert via weging.

De couleuse is een machine die bijgevolg heel veel interactie heeft met zijn operatoren. Maar omwille van het mengen en het doseren zijn er heel wat gevaarlijke bewegende delen. De beveiliging hiervan drong zich op.

Prohead werd ingeschakeld om de risicostudie uit te voeren. Hiervoor werd uitvoerig met de operatoren bekeken wat hun noden zijn om de machine te bedienen. Deze taakanalyse is de basis voor de uitvoering van de risicoanalyse.

De uitkomst van de risicoanalyse was natuurlijk dat er een collectieve afscherming vereist is. De uitdaging was wel om alle functionaliteiten te integreren zodat de machine nog steeds werkbaar zou zijn in productie en omstellingen eenvoudig konden uitgevoerd worden.

De voorgestelde maatregelen zijn op maat van de operatoren en techniekers ontworpen. Verschillende interlock beveiligde afschermingen zijn voorzien om de toegang tot elk deel te garanderen. Verder is er ook een dodemansbediening voorzien om de hydraulische aandrijving van een slede te kunnen activeren voor techniekers die zich binnen de collectieve afscherming bevinden.

Risicostudie chocolade gietlijn Risicostudie chocolade gietlijn