CE samenbouw verpakkingslijn

CE samenbouw verpakkingslijn

Ecolab is een producent van detergenten voor grootverbruikers zoals de industrie en de horeca. De producten worden afgevuld in kleine verpakkingen van enkele ml tot 1000l.

Voor een bepaald product is er een afvullijn gebouwd met aansluitend de verpakking in dozen. Machines van verschillende leveranciers met volledige overeenstemming zijn aan elkaar gekoppeld tot één functioneel geheel. Voor de machinerichtlijn valt dit onder de definitie van een samenstel van machines. De uiteindelijke fabrikant is de samensteller, Ecolab.

Ecolab is dus zowel gebruiker als fabrikant. Bijgevolg moet zij voldoen aan de arbeidsmiddelenrichtlijn als de machinerichtlijn.

Prohead werd als veiligheidsspecialist ingeschakeld om het technisch dossier samen te stellen van de samenbouw. Er werd een specifieke risicoanalyse opgemaakt voor samenbouw overeenkomstig de norm EN ISO 11161. Deze norm geeft specifiek richting aan de benadering van een samenbouw risicostudie. Er wordt vooral gekeken naar de raakvlakken zoals de overgangen tussen de machines en het noodstopcircuit. Daarnaast wordt er beoordeeld dat er geen risico's ontstaan door een opstelling of gebruik anders dan beoogd ddor de originele fabrikant.