Renovatie elektriciteit

Renovatie elektriciteit

Brouwerij Timmermans, de oudste Belgische en nog steeds actieve lambiekbrouwerij, brouwt ook vandaag nog lambiek volgens de unieke methode van "spontane gisting". De traditie gaat reeds 300 jaar terug. Door de rijke geschiedenis van de brouwerij zijn oude elektrische installaties aan modernisatie toe zodat ze voldoen aan het KB 2012.

Het KB van 04/12/2012 betreft elektrische installaties, vereist dat oude installaties worden onderworpen aan risicoanalyses en dat de vereiste maatregelen worden genomen ter bescherming van personen. Dit KB is er gekomen omdat het AREI slechts van toepassing is voor installaties vanaf 1983.

Wij hebben de opdracht bij de brouwerij Timmermans om de studie voor dit project uit te voeren en het meerjarenplan te begeleiden. Vooreerst worden de bestaande de installaties geïnventariseerd. Nadien worden er risicoanalyses opgemaakt en worden er praktische maatregelen uitgewerkt. Al deze maatregelen worden in jaaractieplannen omgezet die na goedkeuring leiden tot investeringsprojecten. Kortom, wij zorgen voor een volledige oplossing om de implementatie van het KB 2012 te realiseren.

In een eerste fase werd de vernieuwing van de aardingsinstallatie uitgevoerd. In een tweede fase is er een nieuw laagspanningsbord voorzien. Vervolgens zullen verdeelborden en het bord veiligheids- en kritische installaties worden gebouwd. Stap voor stap.