Overkoepelende veiligheidssturing

Overkoepelende veiligheidssturing

Na een risicostudie i.k.v. de machinerichtlijn betreft de samenbouw (samenstel) van verschillende machines tot een productielijn voor het versnijden en verpakken van kaas, kwam de noodzaak tot overkoepelende veiligheidssturing naar voor.

Vermits de individuele machines onvoldoende integratiemogelijkheden hadden, werd gekozen om een aparte veiligheidssturing te bouwen die de beoogde safety matrix kon realiseren. Deze veiligheidssturing fungeert als master, de veiligheidssturingen van de machines zijn als slave verbonden.

Door gebruik te maken van een veiligheids-PLC was het mogelijk om tevens een aantal losse conveyors aan te sturen en de interfacing te verzorgen met aanliggende machines. Een speciale situatie zijn de mobiele conveyors die tevens over een noodstop beschikken. Volgens de ISO EN 13850 moet het duidelijk zijn wanneer de noodstoppen niet actief zijn. Om die reden is een verlichte noodstop voorzien die de rood-gele kleur vertoont, enkel indien de conveyor aangesloten is.

Door een aparte veiligheidssturing te voorzien voor de lijn, is er vermeden dat er grote aanpassingen noodzakelijk waren aan de standaard machines.

Op deze manier realiseerde Prohead de conformiteit met de machinerichtlijn voor een samengestelde machine van studie tot oplossing.

Overkoepelende veiligheidssturing Overkoepelende veiligheidssturing Overkoepelende veiligheidssturing Overkoepelende veiligheidssturing Overkoepelende veiligheidssturing Overkoepelende veiligheidssturing