Ontwerp nieuwe fabriek

Ontwerp nieuwe fabriek

Een nieuwe fabriek ontwerpen is een hele uitdaging. Naast de architect en de milieudeskundige is er een sterke rol weggelegd voor een engineeringsteam om duurzame en efficiënte technieken in te zetten. Wij starten met alle flows in kaart te brengen, zowel van personen, goederen en producten. Op basis hiervan kan de indeling van het gebouw beter worden benaderd. Vervolgens maken we de proces flows op van alle stromen die van en naar de productiefaciliteiten lopen. Denk maar aan stoom, gas, water, elektriciteit.
Voor een voedingsbedrijf die een fabriek wenste te bouwen voor een nieuw productieproces gaven we zo vorm aan een gefundeerd ontwerp.