Plant HAZOP (hoogdrempelig) SEVESO

Plant HAZOP (hoogdrempelig) SEVESO

Prohead Engineering levert gespecialiseerde HAZOP-diensten voor (hoogdrempelige) SEVESO-installaties in België, waarbij elke vijf jaar een uitvoerige risicoanalyse van de gehele plant wordt uitgevoerd. Onze aanpak garandeert een nauwkeurige en wettelijk conforme uitvoering, in overeenstemming met de SEVESO III-richtlijn en relevante veiligheidsnormen.

Werkwijze:

- Opdeling van het Proces in Nodes: Dit stelt ons in staat specifieke secties van de installatie grondig te analyseren.
- Processtudie: Een gedetailleerde beoordeling van de operationele procedures en risico's.
- Evaluatie en Optimalisatie van P&ID (Process & Instrumentation Diagrams): Verzekert dat alle schematische representaties up-to-date en nauwkeurig zijn.
- Leiden van HAZOP-sessies: Prohead Engineering organiseert en leidt deze sessies met de betrokken partijen. Onze ervaren leiders, notulisten en het gebruik van geavanceerde software zorgen voor een gestructureerde en efficiënte bespreking.
- Rapportage: Na afronding van de HAZOP-sessies wordt een uitvoerig verslag opgesteld dat als basis dient voor verdere veiligheidsverbeteringen.

Na de HAZOP-analyse werkt Prohead Engineering aan het ontwerpen en implementeren van één of meerdere veiligheidsmaatregelen. Deze aanpassingen worden vervolgens geïntegreerd in het HAZOP-verslag om volledige compliance en veiligheid van de installatie te verzekeren.

Dankzij onze uitgebreide ervaring en professionele aanpak, biedt Prohead Engineering een betrouwbare service die essentieel is voor het veilig functioneren van hoogdrempelige SEVESO-installaties.