Mechanische ATEX verificatie

Mechanische ATEX verificatie

Prohead Engineering heeft een uitgebreide ATEX-zoneverificatie uitgevoerd in verschillende chemische plants om potentiële mechanische ontstekingsbronnen zoals verhitte oppervlakken en statische elektriciteit te identificeren. Dit verificatieproces voldoet aan de Europese Unie's ATEX-richtlijn (2014/34/EU), die de eisen stelt voor apparatuur gebruikt in explosieve atmosferen, en aan de aanvullende Europese norm EN 60079-serie, die de noodzakelijke beschermingsniveaus van uitrusting voor verschillende omgevingen detailleert.

Na een grondige inspectie van de plants, heeft Prohead Engineering de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen samengevat in een actieplan. Dit plan zorgt niet alleen voor naleving van de ATEX-regelgeving, maar benut ook de mogelijkheden om onderhoudskosten voor specifieke componenten te verlagen. In Vlaanderen stemt de verificatie en het actieplan overeen met de regionale veiligheidsregelgeving, die de EU-richtlijnen incorporeert en verder is uitgewerkt in de Vlaamse Codex over het Welzijn op het Werk.

Bovendien heeft Prohead Engineering de implementatie van deze veiligheidsmaatregelen gemonitord en de ATEX-conformiteitsrapportage dienovereenkomstig bijgewerkt om te zorgen dat zowel regionale als Europese normen worden nageleefd. Deze voortdurende naleving garandeert de veiligheid en operationele efficiëntie van de plants, terwijl de strengste veiligheidsregulaties worden nageleefd.