Grondige Engineering Review in een van de grootste waterstofproductieplants van de Benelux

Grondige Engineering Review in een van de grootste waterstofproductieplants van de Benelux

Prohead Engineering voert een uitgebreide review uit van de gedetailleerde engineering die geleverd wordt door de EPC-partner voor een van de grootste waterstofproductieplants in de Benelux. Deze review omvat diverse cruciale technische disciplines waaronder procesengineering, procesveiligheidengineering, automatisering, functionele veiligheid en operationele technologie (OT) cybersecurity.

Binnen het domein van procesveiligheidengineering worden methodieken zoals Hazard and Operability Study (HAZOP) en Layer of Protection Analysis (LOPA) toegepast. Deze zijn cruciaal voor het identificeren en mitigeren van risico’s in de plant. Daarnaast wordt er specifieke aandacht besteed aan de naleving van de ATEX-richtlijnen (2014/34/EU), die essentieel zijn voor de veiligheid in omgevingen met explosiegevaar.

Voor de functionele veiligheid wordt de verificatie van Safety Integrity Level (SIL) uitgevoerd conform de IEC 61508 en IEC 61511 normen, die de basis vormen voor de implementatie van veiligheidssystemen binnen de procesindustrie. Ook wordt een Functional Safety Assessment (FSA) uitgevoerd om te waarborgen dat alle veiligheidsgerelateerde elektronische systemen voldoen aan de vereiste veiligheidsprestatieniveaus.

Wat betreft OT cybersecurity, houdt Prohead Engineering rekening met de nieuwste richtlijnen en beste praktijken zoals vastgelegd in de IEC 62443-serie van standaarden. Deze normen zijn specifiek ontwikkeld om de beveiliging van industriële automatisering en besturingssystemen te garanderen.

Deze uitgebreide engineering review door Prohead Engineering zorgt ervoor dat de waterstofproductieplant niet alleen voldoet aan de huidige technologische en veiligheidseisen, maar ook klaar is voor toekomstige uitdagingen en regelgeving binnen de snel evoluerende waterstofindustrie van de Benelux.