• Is een grondige investeringsanalyse nuttig?

  Als je een investering in gedachte hebt dien je grondig te analyseren welke kosten en opbrengsten aan de orde zijn. De kost is niet enkel de kost van het investeringsgoed . De opbrengst is niet enkel de 'mansaving'. Daarom is het aangewezen om een investeringsanalyse uit te voeren voor zijn looptijd. Jaarlijkse kosten of opbrengsten zijn immers bepalend voor het eindrendement. Zo kan een duurdere investering op het einde van de rit toch rendabeler zijn dan een oplossing die in aankoop goedkoper is.

  Een eerste parameter die vaak niet meegeteld wordt is de oppervlakte. Oppervlakte voor activiteit uit te voeren kost geld. Zelfs al is de oppervlakte ter beschikking, want dan kan ze dienen voor andere activiteiten te ontplooien.

  Een tweede parameter is bepaald door nevenactiviteiten. Deze zijn niet eigen aan de investering maar geven wel extra kost of opbrengst door de investering. Zo zal voor een nieuwe machine die op een verdere locatie staat de extra kost aan handling moeten meegenomen worden in de overweging om te investeren in een nieuwe machine. Andere voorbeelden zijn extra manipulaties en wachttijden. Of zelfs randinvesteringen zoals een specifiek toestel om de machine te beladen.

  Een derde parameter zijn de jaarlijkse kosten aan energieverbruik en onderhoud. En onderhoud is niet enkel het regelmatig onderhoud, maar ook de noodzakelijke vervanging van slijtonderdelen of breuk. Het is niet ondenkbaar dat U een machine hebt gekocht die om de 3 jaar een gigantische kost heeft aan vervangingsonderdelen. Dit is moeilijk in te schatten bij aankoop, vandaar dat je best beroep doet op een onafhankelijke expert met kennis van zaken.

  Een vierde parameter in het geval van technische installaties is het aspect beschikbaarheid. Als je een machine gekocht hebt die slechts een beschikbaarheid van 92% haalt, kost je dit veel geld aan operationeel verlies en kan het interessanter zijn om een duurder concept te kiezen met een hogere beschikbaarheid.

  Vergeet tot slot niet de verdiscontering niet, want geld zakt jaar na jaar in waarde.

  Kortom, een grondige oefening geeft je een duidelijk beeld van wat je investering echt opbrengt. Zeker als je verschillende oplossingen afweegt kan je wel eens tot de verrassing komen dat een goedkopere oplossing in 'total cost of ownership' hoger uitkomt dan een initieel duurdere oplossing.


  Lees ook:
  Waar verschilt de ISO 14119 in tegenover de EN1088?
  Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
  Waar zit de verantwoordelijkheid bij samenbouw?
  Wanneer is de CE-conformiteit ten laste van de gebruiker?
  EN415 update van normen voor veilige verpakkingsmachines
  Nieuwe versie van EN ISO 13849-2
  Wat zijn FEM normen?
  FEM lanceert de nieuwe FEM 9.831-1/10.3.01-1.
  Wanneer is een simulatie nodig?
  Is een grondige investeringsanalyse nuttig?
  Utilité d'une analyse d'investissement approfondie
  Euro Pool System est certifiée CE