• Kleinere Ex-zones met CFD modelling

  Kleinere Ex-zones met CFD modelling

  • 14 maart 2018

  Sinds enkele jaren heeft Prohead gekozen om te anticiperen op de nieuwe norm EN IEC 60079-10-1 voor de indeling van Ex-zones. Vandaag is de norm gestoeld op een wiskundige en wetenschappelijke benadering waarmee de uitgestrektheid van een potentieel explosieve atmosfeer bepaald wordt door het toepassen van numerieke stromingsleer. Voorheen werd een methodiek gehanteerd waarbij het hypothetische volume en de bestaansduur werd ingeschat op basis van veronderstellingen met onbekende oorsprong en onzekere nauwkeurigheid. De vereenvoudigde methodiek code Guido Haekens en de Nederlandse praktijk richtlijn ontbrak aan grondslag en detail.

  Met dezelfde conservatieve aanpak en het objectief van worst case scenario zijn gevarenzones tot 15 maal compacter bij het toepassen van de fysische modellering en komt de realiteit meer in de buurt. Daarentegen worden verwaarloosbare omvangen uit het verleden nu gefundeerd.

  De berekeningen worden in detail toegelicht en het rekenmodel bepaald nauwkeurig met gestandaardiseerde veiligheidsmarge de omvang van de Ex-zone. De diffusiesnelheid aan de gevarenbron of de verdamping van vrijgekomen vloeistof samen met het type van lozing of emissie, hebben een beslissende rol om de afstand van de gevaarlijk atmosfeer te bepalen. De publicaties van de EN IEC 60079-10-1 in 2016 laat onze klanten toe om zijn gevarenzones voor alle bestaande installaties opnieuw te gaan indelen en te classificeren. De exploitatie van de gevarenzone en de investering in ATEX apparatuur zijn doelgerichter, efficiƫnter en herleidt tot een realistisch gegeven.

  Onze gespecialiseerde safety engineers zijn sterk vertrouwd met deze CFD georiƫnteerde zone-indeling en ervaren in het opstellen van een omstandig verslag in de zin van AREI op met de bijhorende gedetailleerde CAD tekeningen.