• EN-ISO-14118 vervangt EN 1037.

  EN-ISO-14118 vervangt EN 1037.

  • 09 september 2018

  De internationale standaard ISO 14118 specifieert de voorwaarden voor ingebouwde ontwerpmaatregelen ter verhindering van het onverwachte opstarten van machines. Deze internationale standaard werd eind 2017 gepubliceerd ter vervanging van de norm NBN EN 1037+A1:2008, en werd daarop integraal geadopteerd als Europese (EN) en Belgische norm (NBN). Hoewel de originele uitgave van EN 1037 stamt uit 1995, kent de nieuwe standaard inhoudelijk geen ingrijpende vernieuwingen. Daarom levert deze nieuwe uitgave vooral een update van alle normering waarnaar wordt gerefereerd:
  - EN 292-1:1991 wordt ISO 12100:2010;
  - prEN 1050 wordt ISO 13849-1:2017
  - ...

  Hieronder volgen de voornaamste wijzigingen met EN 1037+A1

  - 4.1: Een risico analyse in overeenstemming met ISO 12100 dient uit te wijzen welke de nodige maatregelen tegen onverwachte opstart dienen te zijn. Daarbij dient de fabrikant steeds de nodige procedures tegen onverwachte opstart te beschrijven in de handleiding bij de machine. Deze instructies dienen beschreven te worden voor iedere energiebron en voor de verschillende relevante werktaken.

  - 4.4: Stemt inhoudelijk overeen met Annex B van EN 1037+A1, maar geeft een iets gedetailleerdere beschrijving over de uitvoering van waarschuwingssignalen bij de opstart van machines:
  o Een risico analyse dient uit te wijzen of een hoorbaar en/of zichtbaar waarschuwingssignaal, gepaard met een vertraagde start vereist is.
  o Dergelijke waarschuwingssignalen dienen personen te verwittigen van een deigende machine opstart.
  o De duur van het waarschuwingssignaal en de vertraagde opstart dienen lang genoeg te zijn, zodat personen voldoende tijd hebben om de gevarenzone te verwijderen vooraleer de machine start.
  o Indien personen de machine niet binnen aanzienlijke tijd kunnen verlaten, dient het waarschuwingssignaal lang genoeg te duren zodat een noodstop toestel kan worden aangesproken.
  o Een waarschuwingssignaal moet voorzien worden wanneer de gevarenzone niet volledig kan worden overzien vanaf het bedieningspaneel of wanneer de aanwezigheid van personen binnen de gevarenzone niet kan worden vastgesteld.