• Waterstof, duurzame maar ook veilige brandstof van de toekomst?

  Waterstof, duurzame maar ook veilige brandstof van de toekomst?

  • 11 oktober 2021

  Waterstof is de duurzame brandstof van de toekomst, althans groene waterstof toch. Als brandstof voor voertuigen zijn er al verschillende toepassingen in testfase. Vooral voor de ‘heavy loads’ is de toepassing interessant t.o.v. elektrificatie. Denk maar aan vrachtwagens, vuilniswagens, bussen maar ook boten en treinen. Daarnaast is de opmars in de industrie ook aan de gang waar hoge temperatuurprocessen aan de orde zijn. Zo draaien er al cementovens en tunnelovens in de bakkerijsector op waterstof.

  En wat met de risico’s van waterstof?

  Ten opzichte van de andere brandstoffen vormt waterstof over een groter concentratiegebied een brandbaar mengsel met lucht. De hoeveelheid energie die nodig is om een brandbaar mengsel te ontsteken, is iets kleiner dan voor de andere brandstoffen. Daar staat tegenover dat waterstof een heel licht gas is, dat snel opstijgt en zich ook snel in de lucht verspreidt. Kortom, de risico's zijn niet per definitie gevaarlijker dan andere brandstoffen, het zijn andere risico's.

  Kan er een veilige installatie gebouwd worden?

  Alhoewel we waterstof als een explosief gas beschouwen, is het mogelijk om veilige installaties te bouwen. Het gedrag van waterstofgas is specifiek waardoor ook de maatregelen. Het is vooral de kunst om bij de start van het ontwerp de juiste analyses te maken zodat er goed onderbouwde oplossingen worden geïmplementeerd. Wij noemen dit Safe-by-Design.

  Wat kan Prohead voor u betekenen?

  Wij hebben reeds ruime ervaring in de veiligheidsengineering van waterstoftoepassingen. In de chemische industrie bestaat waterstof immers reeds lang als grondstof zoals voor de aanmaak van Ammoniak, of als bijproduct zoals bij de productie van Chloor. Daarnaast hebben we ook reeds veiligheidsstudies voor tankstations voor waterstof uitgevoerd, een nieuwe markt. Wij adviseren zowel fabrikanten als exploitanten in risicoanalyses, engineering, conformiteitstrajecten.