Concept studie

Je productie uitbreiden en de gevolgen inschatten voor de utilities zoals perslucht, gassen, stoom of andere energiedragers? En wat met de afvalstromen?

Prohead engineers analyseren de bestaande situatie en vertalen de nieuwe noden naar eerste ontwerpen. Hiervoor worden ook de nodige berekeningen uitgevoerd of proces flow diagramma's opgemaakt.


Analyse

Indien de business case en user requirements duidelijk zijn, kan er een analyse uitgevoerd worden die vervolgens zal richting geven aan de concept fase. Deze stap vermijdt de bouw van een oplossing die niet voldoet aan de verwachtingen.

In eerste fase worden nodige gegevens verzameld uit systemen of metingen indien deze nog niet ter beschikking zijn. Vervolgens kan een intensieve analyse van een grote set data vereist zijn. Uiteindelijk worden sleutelcijfers gevormd en besluiten geformuleerdMeer...

Energie- & massa balansberekeningen

Al uw berekeningen voor uw productiefaciliteit zitten ons in de vingers. Enerzijds energieberekeningen op vlak van elektriciteit, gas, mazout, stoom, .... Een goede berekening is immers essentieel om de juiste energievorm evenals de bijbehorende technologie te kiezen zoals bijvoorbeeld voor een stoomproductie.
Anderzijds kunnen onze Process Engineers de massa balans berekeningen uitvoeren eigen aan uw productieproces.

Concept design

Eenmaal de data geanalyseerd is, kunnen mogelijke oplossingen in kaart gebracht worden en afgewogen worden op vlak van de gestelde vereisten en KPI's. Door het toepassen van een weging aan verschillende parameters komt men tot een rationale benadering van de vergelijking.

De concept design stap is een creatief moment. Alle technieken of systemen worden boven het licht gehouden. Een niet over te slagen stap ter garantie van een effectieve oplossing.

ROI

Technische haalbaarheid en economische haalbaarheid gaan hand-in-hand. Kijk niet alleen naar de investeringskost maar naar het totaalplaatje. Onderhoud, spare parts, energieverbuik, uitbreidbaarheid zijn belangrijke kosten bovenop de investering. Ook een gedetailleerde berekening van de baten is belangrijk.

Na het verzamelen van de specifieke kosten volgt een lineaire pay-back of een meer geavanceerde DCF-berekening. Vervolgens wordt het rendement geanalyseerd op basis van NPV (Net PresentMeer...