Basic engineering

In deze engineeringsfase worden de concepten verder uitgewerkt. Zo wordt het projectrisico op vlak van de nodige uitvoering, kost en timing verder gereduceerd. Waar nodig worden de eerste veiligheidsstudies uitgevoerd. 'Safe by design' is immers het sleutelwoord om efficiënt en effectief de nodige maatregelen te implementeren. De implicaties en integraties met andere technieken en bouwkunde worden zorgvuldig uitgewerkt. Plot plannen, preliminary P&ID's, requirement specifications .... zijn maar enkele typische outputs van deze fase.Basic design

Het doel van de basic engineering is het weerhouden concept verder verfijnen zodat het ontwerp verder evolueert tot een technisch en economisch haalbare realisatie. De dimensionering van de installatie krijgt vorm, de bouwkundige impact wordt in kaart gebracht, de trajecten van leidingen wordt uitgewerkt. De verschillende technieken worden geïntegreerd, gecoördineerd. P&ID's worden opgemaakt.

Al dit studiewerk resulteert in een doordacht basisontwerp, dat kan aanbesteed worden aan fabrikantenMeer...

Compliance check

Eenmaal de ontwerpen voldoende vorm hebben gekregen is het belangrijk om een compliance check uit te voeren richting technische veiligheid. Deze preliminary risk assessments brengen de technische maatregelen aan het licht die aangewezen zijn om een veilig ontwerp te garanderen.

De Prohead safety engineers beoordelen het ontwerp op vlak van de lokale en Europese CE regelgeving. Vervolgens hanteren zij het 'safe by design' principe. Eenmaal gebouwd is het immers complexer, duurder of praktischMeer...

Functional specification

In detail beschrijven hoe een systeem dient te werken is een waardevolle investering. Het verfijnt verder de basisvereisten en legt open vragen bloot. Naast de normale werking wordt heel wat aandacht besteed aan de afhandeling van storingen of specifieke situaties. Ook de gebruikersinterfaces die de gebruiker wenst, worden duidelijk omschreven. En als het project opgeleverd wordt, is de functionele analyse de leidraad.

Kortom een van de belangrijkste instrumenten in het projectverloop datMeer...

P&ID

P&ID's zijn essentieel voor procesinstallaties. Detailleer deze met met tags, control loops, interlocks, spec breaks en leiding specificaties.

De Prohead engineers tekenen je P&ID's of voeren een upgrade door naar volwaardige P&ID's.