Machineveiligheid

De machinerichtlijn 2006/42/EG is er in eerste instantie voor de fabrikanten van machines. Maar ook als u machines aanpast of verschillende machines samenbrengt tot een geheel, wordt u fabrikant. Gedurende heel het bouwproces van de machine zijn er specifieke stappen te ondernemen om uiteindelijk tot een veilige machine te komen.

De conformiteit met de machinerichtlijn garanderen is specialistenwerk waar de Prohead Safety engineers bijzonder goed in thuis zijn. Zij voeren steeds grondige analyses uit en bedenken praktisch haalbare oplossingen. Met hun kennis van de normen en de praktijkervaring in veiligheidsoplossingen, ondersteunen de Prohead specialisten uw engineers waar nodig.

Risicoanalyse

De risicoanalyse is de basis van elke veiligheidsstudie. Een goede methode garandeert een globale aanpak. Praktische ervaring helpt ook. Belangrijk is dat voor elke levensfase van een machine de risico's geïdentificeerd worden. Dus niet alleen het normale gebruik van de operator maar ook de installatie, het onderhoud, het reinigen, het oplossen van storingen, de demontage op het einde van zijn levensduur.

Daarna komt de beoordeling. Dit wordt ervaren als een moeilijke fase want je moetMeer...

Verificatie performance level

De risicoanalyse bepaalt welke maatregelen geïmplementeerd worden. Indien het gaat over beveiligingscomponenten wordt bepaald wat het performance level niveau dient te zijn. Met deze vereisten dient het veiligheidsconcept te worden ontworpen.

De Prohead Safety engineers kunnen de basic engineering voor u uitvoeren. Zij ontwerpen de veiligheidsfunctie volgens het vereiste Pl niveau. De verificatie toont aan dat het vereiste niveau gehaald is. Dit wordt uitgevoerd met Sistema software.

Validatie veiligheidskringen

Veiligheidskringen in machines en installaties worden niet altijd gecontroleerd op effectieve werking. Dit geeft een risico op het falen van de veiligheidsfunctie wanneer deze actief dient te zijn. De praktijk leert dat deze risico's regelmatig effectief tot gevaarlijke situaties leiden.

Een veiligheidskring dient na ontwerp via verificatie gecontroleerd te worden. De bereikte Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL) wordt afgewogen t.o.v. de vereiste. Zo is men zeker dat erMeer...

Samenbouw

De machinerichtlijn zegt duidelijk dat een samenstel van machines ook een machine is. Dit is bij productielijnen het geval. Er dient dus een fabrikant te zijn die de conformiteit garandeert van het geheel. In de meeste gevallen is deze fabrikant de gebruiker ervan.

Dit wil niet zeggen dat deze samenbouwende fabrikant dan voor elke machine verantwoordelijk is. Als de machines geleverd zijn met een verklaring van overeenstemming, beperkt het werk zich meestal tot het onderzoeken van de typischeMeer...

Technisch dossier

Het technisch dossier is de verzamelnaam voor alle onderdelen van de veiligheidsstudie. Het doel is om in dit dossier de verantwoording te beschrijven hoe de risico's zijn beoordeeld en gereduceerd.

Meest bekende deel is de risicoanalyse. In het technisch dossier dient deze uitgebreid gedocumenteerd te zijn. Een tweede deel is de verantwoording van de invulling van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De elektrische uitrusting wordt doorgaans verantwoord a.d.h.v. de elektrischeMeer...

Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding is een belangrijk onderdeel van een veilige machine. Hoe de machine dient gebruikt te worden en onderhouden dient er in beschreven te staan. Hoe taken veilig uitvoeren dient duidelijk zijn. Niet alleen de normale handelingen maar ook hoe lost men een storing op een veilige manier?

Dit specialistenwerk nemen onze engineers graag van u over.