Procesveiligheid

Procesinstallaties kunnen omvangrijke incidenten veroorzaken. Denk maar aan explosies met vrijkomen van giftige stoffen in een wijde omgeving. Procesveiligheid heeft veelal te maken met druk en explosie. De PED richtlijn 2014/68/EU voor drukapparatuur en de ATEX 114 en 153 richtlijnen, de sociale richtlijn 1999/92/EG en de productrichtlijn 2014/34/EU (ATEX 114) zijn bijgevolg vaak van toepassing. Bedrijven met een hoge concentratie aan gevaarlijke stoffen moeten tevens voldoen aan de Seveso III richtlijn.

De Prohead safety engineers ondersteunen uw organisatie in de specifiek uit te voeren acties zoals de risicoanalyse Hazop, ontwerp en validaties van SIL kringen, beperken van accidentele vrijstellingen, ATEX risicoanalyses,…

Risicoanalyse

De risico's beheren is de basis voor de wetgeving rond beveiligen van procesinstallaties. Risicoanalyses dienen uitgevoerd te worden in verschillende stadia van een project en nadien ook in de exploitatie.

De Prohead Safety engineers kunnen een HAZOP studie uitvoeren. Een HAZOP voorzitter voert de studie uit met een multi-disciplinair team. De HAZOP methode werkt met gidswoorden voor de verschillende procesparameters (bijvoorbeeld: meer druk, minder temperatuur). Zo ontstaat er een lijstMeer...

Ontwerp en verificatie SIL kringen

De Hazop analyse brengt de risico’s aan het licht. Elk risico wordt geclassificeerd door de ernst en de kans te beoordelen. Overeenkomstig wordt bepaald wat het Safety Integrity Level of SIL niveau dient te zijn om het betreffende risico te reduceren.

De Prohead Safety engineers kunnen de basic engineering voor u uitvoeren. Zij ontwerpen de veiligheidsfunctie volgens het vereiste SIL niveau. De verificatie toont aan dat het vereiste niveau gehaald is.

Validatie veiligheidsfuncties

Veiligheidskringen in machines en installaties worden niet altijd gecontroleerd op effectieve werking. Dit geeft een risico op het falen van de veiligheidsfunctie wanneer deze actief dient te zijn. De praktijk leert dat deze risico's regelmatig effectief tot gevaarlijke situaties leiden.

Een veiligheidskring dient na ontwerp via verificatie gecontroleerd te worden. De bereikte Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL) wordt afgewogen t.o.v. de vereiste. Zo is men zeker dat erMeer...

Overdukbeveiliging berekenen

Overdrukbeveiliging in een Proces Plant is een belangrijke thema. Vanuit de PED richtlijn voor drukapparatuur wordt hier richting aan gegeven.

Overdrukscenario's in proces installaties bepalen waar veiligheidskleppen (PSV pressure safety valve) noodzakelijk zijn. Mogelijks wordt deze analyse tijdens een Hazop risicostudie uitgevoerd.

De overdrukscenario's bepalen de locatie van de nodige veiligheidskleppen. De dimensionering dient berekend te worden zodat uiteindelijk de geschikteMeer...