Elektrische veiligheid

Elektrische installaties zijn reeds lang voorwerp van regelgeving omdat elektriciteit een belangrijk gevaar kan vormen voor personen. Nationale en Europese regelgeving zijn van toepassing: het AREI, de laagspanningsrichtlijn, de EN 60204-1 norm voor machines, het KB 2012 betreffende elektrische installaties.

De Prohead Safety engineers focussen op elektrische installaties van machines waar de EN 60204-1 de leidraad is, het toepassen van het KB 2012 op oude elektrische installaties, van analyse tot implementatie van de maatregelen en natuurlijk alle opdrachten vanuit het AREI.

Veiligheids- en kritische installaties

De vernieuwing van het AREI, dat vanaf 1 juni 2020 van toepassing is, heeft een belangrijke wijziging gebracht van artikel 104 (voorzorgsmaatregelen tegen brand) betreft de vitale installaties. Er wordt niet langer meer gesproken van vitale installaties in het AREI maar van veiligheids- en kritische installaties.
Voor de verschillende veiligheids- en kritische installaties worden de nodige maatregelen ter garantie van het functiebehoud bepaald op basis van het referentiekader voor een bepaaldMeer...

KB 2012 elektrische installaties

Met het verschijnen van het recentste KB van 04/12/2012 betreft de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen dienen oude installaties naar een gelijk veiligheidsniveau gebracht te worden zoals nieuwe installaties.

Oude elektrische installaties dateren van voor 1983 en moesten volgens het KB van 2008 ten laatste in juni van 2013 op het niveau van nieuwe installaties gebracht worden. Ondertussen is dit KB opgeheven en in een nieuw KB op 04/12/2012Meer...

Uitwendige invloeden

Uitwendige invloedsfactoren kunnen een impact hebben op de veilige werking van elektrische installaties. Het bepalen van de uitwendige invloeden is bijgevolg een studie die dient uitgevoerd te worden voor alle ruimtes waar zich niet-huishoudelijke elektrische installaties bevinden.
Het dossier uitwendige invloeden is een essentiële basis voor heel wat aanverwante studies en installaties. Denken we hier bijvoorbeeld aan explosieveiligheid of aan de machinefabrikant die de elektrische uitrustingMeer...