• Waar zit de verantwoordelijkheid bij samenbouw?

  Een productielijn is meestal een samenstel van machines. Deze moet echter ook voldoen aan de machineveiligheid. In de praktijk zorgt het verplichte CE-labelen voor hoofdbrekens bij fabrikanten en eindgebruikers.

  Contractuele afspraken met leveranciers en ISO 11161 moeten de klus helpen klaren. Om dit CE-certificeringsproces efficiënt te doorlopen heeft ProHead, een expert in deze materie, een aantal handige tools opgebouwd.

  Overkoepelende CE
  De CE-wetgeving voor het samenbouwen van machines slaat niet enkel op de klassieke integrator die productielijnen voor derden bouwt. Elke fabrikant die een machine aankoopt en toevoegt aan zijn machine is een integrator. Ook de eindgebruiker wordt aanzien als integrator als hij zijn productielijn zelf samenstelt met deelsystemen van meerdere fabrikanten. Zelfs als de machines los naast elkaar opgesteld zijn, maar in een samenhang werken, kan dat onder de regels van de samenbouw vallen.

  Het is een misverstand dat er altijd een overkoepelende CE-markering moet zijn die de conformiteit afdekt van alle onderliggende machines. Bij een samenstel van twee machines kan je je perfect beperken tot de overeenstemming voor het gedeelte samenbouw. Dit geeft een heel andere dimensie aan de omvang van de verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat eindgebruikers dikwijls trachten contractueel af te spreken dat één van de machinefabrikanten de samenbouw garandeert. Dit kan perfect, zelfs als de productielijn uit delen van verschillende fabrikanten bestaat.

  ISO 11161

  Wil of moet je zelfs als integrator de CE-markering van samenbouw uitvoeren, kan je best contractueel afspreken dat de machineleveranciers een kopie van het technisch dossier en de risicoanalyse moeten afleveren. Dit geeft inzicht hoe en waarom bepaalde veiligheidsniveaus zijn toegepast.

  De ISO 11161-norm geeft een praktische invulling aan de samenbouw tot een veilige machine. Deze norm bepaalt immers wat de integrator in beschouwing moet nemen en welke stappen hij dient te ondernemen doorheen de risicostudie. Zo moet hij nakijken of de oorspronkelijke veiligheidsfuncties nog voldoende zijn na de samenbouw. Een ander belangrijk uitgangspunt in de ISO 11161 is de indeling van het totaalsysteem in taakzones. Voor elke taakzone worden dan per taak de gevaarlijke gebeurtenissen geanalyseerd. Veel aandacht wordt besteed aan de interactie van de operator met de machine en de toegangswegen. Tot slot dient het bereik van elke deel van de veiligheidssturing in kaart gebracht te worden en op consistentie gecontroleerd te worden. Dit geldt voor noodstoppen, lichtgordijnen, veiligheidsdeuren...


  Lees ook:
  Waar verschilt de ISO 14119 in tegenover de EN1088?
  Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
  Waar zit de verantwoordelijkheid bij samenbouw?
  Wanneer is de CE-conformiteit ten laste van de gebruiker?
  EN415 update van normen voor veilige verpakkingsmachines
  Nieuwe versie van EN ISO 13849-2
  Wat zijn FEM normen?
  FEM lanceert de nieuwe FEM 9.831-1/10.3.01-1.
  Wanneer is een simulatie nodig?
  Is een grondige investeringsanalyse nuttig?
  Utilité d'une analyse d'investissement approfondie
  Euro Pool System est certifiée CE