Construction

De construction fase is de fase waar contractors in de lead zitten om het beoogde resultaat te realiseren.

Procurement

Als resultaat van de basic engineering fase worden er specificaties of lastenboeken opgesteld, op basis waarvan de tendering wordt opgestart. Na een grondige analyse van de mogelijke contractoren volgt er de opstelling van een contract die de nodige afspraken vastlegt.

Prohead kan gebruikt maken van jarenlange ervaring in wat nodig is om vast te leggen in specificaties, welke wisselwerking er noodzakelijk is tijdens het projectverloop en hoe de aanvaarding van de aanneming dient uitgevoerdMeer...

Design review

In de detailed design fase worden de engineering output geverifieerd op vlak van vereisten, goed vakmanschap en prestaties. De interfacing met andere technieken en bouwkunde is een belangrijk thema in deze fase. Een goede afstemming vermijdt rework en work around oplossingen in de constructiefase.

Prohead engineers kennen de thema's die vooraf dienen afgestemd of beoordeeld worden, want eenmaal gebouwd is het moeilijk om gewenste wijzigingen nog te realiseren.

Construction management

De on-site coördinatie is onontbeerlijk om enerzijds een veilig en ordelijk verloop te realiseren en anderzijds de kwaliteit van de uitvoering en de overeenstemming met de engineering op te volgen.

De Prohead engineers zijn pro-actief, hebben oog voor goed vakmanschap en veilig werken.